Forside

Borgernes ret til selv at

vælge informationskanal

 

Keep Me Posted DK er en kampagne for den enkelte borgers ret til selv at vælge, hvordan vedkommende ønsker at modtage vigtig information f.eks. regninger, kontoudtog, offentlig information o.lign. uden at blive straffet eller stillet dårligere.

Det er ikke en kampagne mod digitalisering, men en kampagne for det frie valg for sårbare segmenter af befolkningen – ældre, handicappede og andre ikke-IT orienterede borgere.

 

Kampagnen er inspireret af andre Keep Me Posted kampagner på Europæisk plan

 

Disse kampagner har til formål at påvirke organisationer og virksomheder på europæisk plan. Kampagnerne skal skabe opmærksomhed og støtte for grupper af borgere som stilles dårligere ved digitaliseringen eller som blot ikke ønsker at modtage information digitalt.